Title Image

Säätiö

Antero ja Merja Parman säätiö

Nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Antero ja Merja Parman säätiö sr ja sen kotipaikka on Helsinki.

Tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on ensisijaisesti edistää ja tukea Suomen rannikko- ja vesiympäristöjen
– säilymistä elinvoimaisina ja monimuotoisina sekä eläimistön ja ekosysteemien suojelua
– meribiologista, meriekologista ja meriarkeologista sekä hylkyihin ja merenkulkuun keskittyvää tutkimusta ja toimintaa sekä
– muidenkin luontoalueiden ympäristö- ja ekosysteemien tutkimusta ja toimintaa, joka tähtää rannikko- ja vesialueiden elinkelpoisuuteen.
Säätiön tarkoituksena voi toissijaisesti olla erityyppisten luonnonalueiden suojelu Suomessa.
Säätiö voi lisäksi edistää ja tukea Kuhmossa sijaitsevan Tuupalan kotiseutumuseon toimintaa.

Tarkoituksen toteuttaminen

Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan
– jakamalla apurahoja ja avustuksia
– tekemällä tutkimusta ja harjoittamalla julkaisutoimintaa
– järjestämällä esitelmä- ja koulutustilaisuuksia, tiedottamalla sekä osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun
– luomalla yhteistyöverkostoja tarkoitusta edistävään toimintaan
– harjoittamalla näyttely- ja museotoimintaa sekä keräämällä ja kartuttamalla tarkoitusta edistävää esineistöä ja aineistoa
– omistamalla kiinteistöjä ja vesialueita toimintaansa varten tai luonnonsuojelualuetarkoitukseen
– myös kaikilla muilla välittömästi säätiön tarkoitusta edistävillä toimintamuodoilla.

Antero ja Merja Parman säätiö (AMPS) toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi. Säätiön tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun tuottaminen, vaan sen tarkoitus on tukea Itämeren vedenalaisen ympäristön ja historian tutkimusta ja suojelua, ja siten edistää Itämeren rikkaan luonnon ja kulttuuriperinnön säilymistä ja välittymistä tuleville sukupolville.