Title Image

Avustuskohteet

Säätiön avustuskohteet 2022

Museovirasto / 25.000 Suomen meriarkeologian historia -kirja

Vuonna 2020 alkanut kirjaprojekti on edennyt suunnitelman mukaisesti ja rahoituksesta myönnettiin toinen osa kattamaan kirjan graafinen suunnittelu ja painokustannukset. Kirjan on toimittanut työryhmä FM meriarkeologi Päivi Pihlajanjärvi, konservaattori Ulla Klemelä ja FM erikoistutkija/toimittaja Irma Lounatvuori. Kirja julkaistaan vuonna 2023 ja julkaisutilaisuus on suunniteltu pidettävän 30.9.2023 Kotkassa Merikeskus Vellamossa. 

Toimintakertomus

Museovirasto / 42.468,88 Veteen vajonneet

Tutkimusprojektin kohteena on hylyt Suomenlinnan kulttuuriperintönä. Tutkimustyö on osa vuonna 2021 alkanutta kansainvälistä yhteistyötutkimushanketta Tukholman yliopiston kanssa: Veteen vajonneet, Ruotsin laivaston hylyt Suomenlinnan kulttuuriperintönä. Se jatkaa projektipäällikkönä toimivan Minna Koivikon väitöskirjatutkimusta, jossa selvitettiin Suomenlinnan vedenalaista kulttuuriperintöä kierrätettyjen laivojen näkökulmasta. Tutkimuksessa tunnistettiin mm. Venäjän Itämeren laivaston viimeiset purjehtivat puiset sotalaivat kierrätettyinä väyläesteiksi sekä Saaristolaivaston ensimmäiset alukset aallonmurtajan perustassa. Ajoittamatta ja tunnistamatta jäi kuitenkin useita vanhoja hylkyjä, jotka ovat tärkeitä konkreettisia muistoja Suomen historian tapahtumista. Tässä uudessa tutkimuksessa pääkysymys liittyy vuoden 1808 muutokseen ja mitä tapahtui linnoituksessa sotasaaliiksi jääneille reilulle sadalle erikokoiselle alukselle. Miten ihmiset selvisivät muutoksesta, miten se näkyy laivojen elinkaarissa ja löytyykö nykyisiin murrosvaiheisiin uusi näkökulma ja selviytymiskeinoja menneisyydestä.

Säätiön antama tuki käytetään tutkijan palkkaamiseen projektiin vuonna 2023. Samalla kun tulevaisuuden asiantuntijat perehtyvät ja kouluttautuvat tutkimussukeltamiseen ja projektityöhön Suomessa, marginaalista ponnistava pieni tieteenala kehittyy ja merellinen kulttuuriperintö tuodaan näkyviin ja vuoropuheluun muun historian kanssa.

Säätiön avustuskohteet 2021

Handle Productions /60.000 Tutkimussukellushanke Fluyt

Meriargeologinen tutkimussukellushanke kohdistui mereen n.85 m syvyyteen uponneen 1600-luvun flöitti-aluksen tutkimukseen. Museovirasto oli saanut hankkeen tieteellisiltä asiantuntioilta tutkimussuunnitelman ja säätiö päätti osallistua hankkeeseen tukijana koska virasto piti antamansa lausunnon mukaan tärkeänä saada tietoa hylyn dokumentoinnista ja tutkimuksesta  osana  vedenalaiseen kulttuuriperinnön suojelua  Suomen talousvyöhykkeellä.  Tutkimuksen tuloksena  Museovirastolle on luovutettu tutkimusraportti:  Ivar Treffner:  Presumed Dutch fluyt/ Investigation of a wreck of presumed Dutch flyut in Gulf of Finland. Alta löytyy aiheesta kuvia.

Toimintakertomus

Apuraha/ 2.000 työryhmälle Kai kaartinen ja Harry Alopaeus  

Pienoismallien rakentaminen muinaisesta kivikautisesta liistekatiskasta sekä karhunpäisestä toteeemipaalusta.

Säätiön avustuskohteet 2020

Antero ja Merja Parman säätiö sr. aloitti toimintansa vuonna 2020.
Jaetut avustukset kohdentuivat seuraavasti:

Helsingin Yliopisto / Bio- ja Ympäristotieteellinen tiedekunta:
75 000 euroa tutkimussukelluskoulutuksen järjestämiseen

Apuraha työryhmälle Ulla Klemelä, Päivi Pihlanjärvi, Irma Lounatvuori:
25 000 euroa Suomen Meriargeologian historia -kirjahanke

Toimintakertomus