Antero ja Merja Parman säätiö myöntää avustuksia hankkeisiin,
jotka edistävät:

1) Itämeren ekosysteemien ja Suomen sisävesien ja valuma-alueiden ympäristön tilan tutkimusta, seurantaa ja suojelua,

2) Itämeren ekosysteemien ja Suomen sisävesien ja valuma-alueiden kulttuuriperinnön tutkimusta ja sen saattamista suuren yleisön nähtäville,

3) mahdollisuuksien mukaan Kuhmon Tuupalan kotiseutumuseon tukemiseen liittyviä hankkeita.